ก็น่าเชื่ออยู่ ! เมื่อนายด่านลีกทีมล่าง โจเดย์ไม่ภูมิใจ…